Video SVB+DEA
Video demostratiu del SVB i DEA realitzat pel nostre professor registrat a l'IES com a docent, Matias Noriega.

Gràcies a la nostra col·laboració amb ANEF.