Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS)

Novetat:


L' 
Institut d'Estudis de la Salut (IES) 

responsable de la regulació formativa per part de la Generalitat de Catalunya acaba d'acreditar els nostres cursos d' 
Atenció Sanitària Immediata II  (ASI II) 

com a formació amb 

Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS)


Nº registre de sortida: 9002S/9248/2012