Escola de Formació G&F- NOBAS, SL

§Per a desenvolupar el Pla de Formació, G & F – NOBAS, SL conta amb la professionalitat i el prestigi d’anys de docència del seu personal. La cartera de docents que participen en el nostre projecte inclou categories professionals com: